ORÍGENS

  • Joan Sardà és un celler situat a la població de Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona). El nostre celler s'estableix al voltant de la Masia Olivella, originària del s. XVII, testimoni viu d'anys de tradició vinícola.

  • La nostra història va començar l'any 1927 quan en Tomàs Sardà Comellas, un pagès que conreava les seves vinyes, després d'una bona collita va decidir vendre'n els excedents a la ciutat de Barcelona. D'esperit visionari, ell va assentar les bases de l'empresa, que posteriorment impulsarien i consolidarien les següents generacions consolidant-lo a dia d'avui com un celler de llarga tradició vinícola.

  • Posteriorment el seu fill, Joan Sardà Ribas, obriria un mercat important, distribuint directament als restaurants de la zona. L'any 1962 s' inaugurarien unes noves instal·lacions a la població de Castellbisbal (Barcelona), d' on originàriament era el celler.

  • Els seus fills Anton i Joan Sardà i Margarit, tercera generació i ambdós enòlegs, van ser els responsables de consolidar l'empresa. L'any 1969 s'inaugurava una nova embotelladora de vi i, a partir de l'any 1975, començaria l'expansió internacional del celler. Anys més tard, el 1986, es traslladaria la seu de l'empresa entorn a la Masia Olivella, a Castellví de la Marca (a la prestigiosa comarca del Penedès), una masia originària del segle XII que albergava unes vinyes i també un celler construït l'any 1913. Aquest antic celler es va adaptar per a instal·lar-hi unes noves instal·lacions.

  • Va ser l' emprenedor i visionari Joan Sardà i Margarit, que destacava pel seu caràcter aventurer i viatger, alhora que apassionat de la seva terra i del mar, qui fa 30 anys va conduir els vins fora de les nostres fronteres, de mar a mar, donant-los a conèixer al món, especialment a la zona del Carib. Allà els vins s'hi assentarien amb molt d'èxit, encara fins a dia d'avui, consolidant-se posteriorment també en d'altres mercats internacionals.

  • A dia d'avui, el celler Joan Sardà segueix conservant l'esperit emprenedor del seu fundador. Els nostres vins són el reflex d'una llarga tradició vinícola i d'un respectuós compromís amb el territori que ens acull, el Penedès.


Les galetes tècniques són estrictament necessàries perquè la nostra pàgina web funcioni i hi puguis navegar. Aquest tipus de galetes són les que, per exemple, ens permeten identificar-te, donar-te accés a determinades parts restringides de la pàgina si fos necessari, o recordar diferents opcions o serveis que ja has seleccionat, com les teves preferències de privacitat. Per això, estan activades per defecte, i no és necessària la teva autorització al respecte. A través de la configuració del teu navegador, pots bloquejar o alertar de la presència d’aquest tipus de galetes, si bé aquest bloqueig afectarà el correcte funcionament de les diferents funcionalitats de la nostra pàgina web.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes d’anàlisi ens permeten estudiar la navegació dels usuaris de la nostra pàgina web en general (per exemple, quines seccions de la pàgina són les més visitades, quins serveis s’utilitzen més i si funcionen correctament, etc.). A partir de la informació estadística sobre la navegació a la nostra pàgina web, podem millorar tant el propi funcionament de la pàgina com els diferents serveis que ofereix. Per tant, aquestes galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que únicament serveixen perquè la nostra pàgina web funcioni millor i s’adapti als nostres usuaris en general. Activant-les contribuiràs a aquesta millora continua. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de funcionalitat ens permeten recordar les teves preferències, per personalitzar a la teva mida determinades característiques i opcions generals de la nostra pàgina web, cada vegada que hi accedeixis (per exemple, l’idioma en què se’t presenta la informació, les seccions marcades com a favorites, el teu tipus de navegador, etc.). Per tant, aquest tipus de galetes no tenen una finalitat publicitària, sinó que activant-les milloraràs la funcionalitat de la pàgina web (per exemple, adaptant-se al teu tipus de navegador) i la seva personalització d’acord amb les teves preferències (per exemple, presentant la informació en l’idioma que hagis triat en anteriors ocasions), fet que contribuirà a la facilitat, usabilitat i comoditat de la nostra pàgina durant la teva navegació. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.


Les galetes de publicitat ens permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web d’acord amb criteris com el contingut mostrat o la freqüència en què es mostren els anuncis. Així per exemple, si se t’ha mostrat vàries vegades un mateix anunci a la nostra pàgina web, i no has mostrat un interès personal fent-hi clic, aquest no tornarà a aparèixer. En resum, activant aquest tipus de galetes, la publicitat mostrada a la nostra pàgina web serà més útil i diversa, i menys repetitiva. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.
Perquè ho entenguis de forma molt senzilla, et posarem un exemple fictici: si les teves últimes cerques a la web estiguessin relacionades amb la literatura de suspens, et mostraríem publicitat sobre llibres de suspens. Por tant, activant aquest tipus de galetes, la publicitat que et mostrem a la nostra pàgina web no serà genèrica, sinó que estarà orientada a les teves cerques, gustos i interessos, i per tant, ajustades exclusivament a tu. Pots activar o desactivar aquestes galetes marcant la casella corresponent, ja que estan desactivades per defecte.

GUARDAR